sorburua: SIRRIS

PROIEKTUA

9 euskal enpresak indarrak biltzea erabaki dute SEAPOWER proiektuan, offshore sektorerako soluzio berrien garapena koordinatu eta sinergiak bilatzeko. Proiektuak euskal industriaren posizionamendua hobetzen ere lagunduko duela espero da, ez bakarrik kanpoko hirugarrenen espezifikazioen arabera lan egin dezan, baita balio handiagoa emateko aukera izan dezan ere, berrikuntza propioak txertatzen dituzten soluzioen diseinu integralen bitartez.

PT1. Ikerketarako eta diseinurako erreferentziazko baldintzak zehaztea

Proiektuaren hasierako lan-paketearen helburua gainerako lan-paketeetan garatuko den diseinuaren oinarriak finkatzea da.

Xedea diseinuaren oinarriak zehaztea da, honako hauek ahalbidetzeko: (i) zenbait azpiosagairen garapenei ekitea, (ii) diseinua baliozkotzea eta (iii) zenbait azterketa-kasutan aplikatzea.

PT liderra

Senner

Parte-hartzaileak

 • DITREL
 • JASO
 • ERREKA
 • MUGAPE
 • HAIZEA WIND
 • NAVACEL
 • IDOM
 • NAUTILUS FS

ZTBESeko eragileak

 • TECNALIA

PT2. XXL dorreak: dorreen soluzio berritzaile eta integralak aerosorgailuen belaunaldi berrietarako.

10 MWetik gorako potentzia izango duten aerosorgailuen belaunaldi berriari eusteko beharko diren dorreen diseinurako soluzio berritzaileak garatzea da lan-sorta honen helburua.

Diseinu integrala landu nahi da honen bitartez, eta dorrearen egiturarekin batera, elementu osagarri guztiak ere barne hartuko dira; hala nola, lotzeko, sarbidea emateko eta jasotzeko sistemak, ekipo elektrikoak eta degradazioa murrizteko elementuak.

Oinarrizko diseinua oso antzekoa izango den arren, egiturazko diseinua bereiziko da eoliko finkorako zein flotagarrirako.

sorburua: Haizea wind & Jaso

PT liderra

Haizea group

Parte-hartzaileak

 • ERREKA
 • NAVACEL
 • IDOM
 • NAUTILUS FS
 • JASO
 • SENER
 • MUGAPE

ZTBESeko eragileak

 • TECNALIA

PT3. Trantsizio-piezak (TP): Dorrearen eta azpiegituraren arteko lotura optimizatzeko soluzioak

Soluzio berritzaile eta integralak diseinatzea da helburua, dagoeneko garatzen ari diren aerosorgailu handien eskakizunetara egokitutakoak, diametro handiko dorreak eta tamaina handiko azpiegiturak lotzeko.

Azpiegitura-mota desberdinetara egokitutako soluzioak garatuko dira, egiturazko diseinuari eta konexio elektrikoko sistemei arreta berezia emanez.

sorburua: NAVACEL

PT liderra

Haizea group

Parte-hartzaileak

 • DITREL
 • JASO
 • ERREKA
 • MUGAPE
 • HAIZEA WIND
 • SENER
 • IDOM

ZTBESeko eragileak

 • TECNALIA

PT4. Soluzio flotagarri integratua aerosorgailuen belaunaldi berrietarako (10MW+)

Egitura flotagarrien diseinuaren helburu orokorra bitarteko hainbat helburutan bana daiteke:

 • Zenbakizko simulaziorako eredu aurreratuak sortzea, bi helbururekin: diseinuaren kargak zehaztu eta diseinua baliozkotzea PT1ean finkatutako baldintzen arabera (diseinuaren baldintzetan zehaztutako karga-kasuak)
 • Diseinu aurreratuko tresnak garatzea.
 • Kontzeptu mota desberdinak ebaluatzeko adierazleak definitzea.
 • Eskalan baliozkotutako diseinu berritzailea, garatutako ereduak eta tresnak erabiliz.
 • Biki digitalak garatzea, zenbakizko ereduetan eta eragiketa-informazioaren bilketan oinarrituta.
Picture courtesy of Olivier Dugornay. Ifremer, Wave & Wind Basin (Brest)

PT liderra

Haizea group

Parte-hartzaileak

 • DITREL
 • MUGAPE
 • ERREKA
 • NAVACEL
 • NAUTILUS FS

ZTBESeko eragileak

 • TECNALIA
 • TEKNIKER

PT5. Soluzio finko (jacket) integratua aerosorgailuen belaunaldi berrietarako (10MW+)

Helburua elementu nagusiak eta osagarriak bizi-zikloaren ikuspegitik integratuko dituen jacket motako egitura bat diseinatzea da, fabrikazio eta logistika arloetako murrizketak kontuan hartuz eta haien diseinua behar berrietara egokituz, egituraren optimizazio globalaren mesedetan. Honako lan hauek garatuko dira:

 • Zenbakizko eredu aurreratuak garatzea, egituraren eta honi atxikitako elementuen zenbakizko analisi eta simulazioa egiteko eta PT1ean zehaztutako baldintzen arabera baliozkotzeko.
 • Partzuergoko gainerako kideekin batera soluzio berritzaileak garatzea, soluzioaren optimizazio globalaren mesedetan (egitura, fabrikazio zein logistika-mailan).
 • Kanal hidraulikoko datuak baliozkotzeko eskalako eredua garatzea.
 • Eragiketa arloko egiazko datuak zenbakizko ereduekin lerrokatzeko biki digitala garatzea.
 • Offshore parke eolikoak (finkoak nahiz flotagarriak) planifikatzeko tresna garatzea, ebakuazio elektrikoaren analisian oinarrituta.
sorburua: IDOM

PT liderra

Idom

Parte-hartzaileak

 • ERREKA
 • MUGAPE
 • HAIZEA WIND
 • NAVACEL

ZTBESeko eragileak

 • TECNALIA

PT6. Emaitzak zabaldu eta ustiatzea.

Partzuergoko eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak energiaren segmentuko teknologia eta industriaren arloko erreferentetzat posizionatzen lagunduko da, Euskadin zein nazioartean.

Proiektuaren emaitzak ustiatzeko plana zehaztu eta etaraziko da, bai teknologiaren garapenari dagokionez, baita proiektuko bazkideak eta offshore eolikoaren sektoreko Euskadiko hornidura-katea trebatzeari dagokionez ere.

Proiektuaren emaitzak ustiatzeko plana zehaztu eta etaraziko da, bai teknologiaren garapenari dagokionez, baita proiektuko bazkideak eta offshore eolikoaren sektoreko Euskadiko hornidura-katea trebatzeari dagokionez ere.

PT liderra

Sener

Parte-hartzaileak

 • DITREL
 • JASO
 • ERREKA
 • MUGAPE
 • HAIZEA WIND
 • NAVACEL
 • IDOM
 • NAUTILUS FS

ZTBESeko eragileak

 • TECNALIA